Olmetrol-CL Tablets

Olmesartan 20 mg & Cilnidipine 12.5 mg | Olmesartan 40 mg & Cilnidipine 12.5 mg
Antihypertensive
1 x 10 Tablets (Alu-Alu Pack)
Olmetrol Tablets | Olmetrol-AH Tablets | Olmetrol-AM Tablets