Glycinova-GP Tablets

Glimepiride 1 mg, Pioglitazone 15 mg & Metformin (SR) 500 mg Tablets | Glimepiride 2 mg, Pioglitazone 15mg & Metformin (SR) 500 mg
Anti-Diabetic
1 x 10 Tablets (Blister Pack)